ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Select Cümleleri


Select Cümleleri | Seçme Cümleleri"Select" fiili Türkçe olarak "seçmek" anlamına gelir. Çok anlamlı olmayan "select" fiilinden "selection" isim hali üretilir ki, o da "seçme" demektir. "Seçim" ile karıştırmayın; çünkü onun İngilizce karşılığı "elect" fiilinden türetilen isim hali "election")
Aşağıda bu fiilin cümle içi kullanımlarına dair yeterli örnek bulunmaktadır:

You can select anything else and that is your own choice. --> Herhangi bir şeyi seçersiniz ve bu sizin kendi seçiminizdir.

Life offers us several choices. We select just one of them. --> Hayat bize bir çok seçenek sunar. Biz yalnızca birisini seçeriz.

While replying an inquiry, the respondent selects an answer which suits him best. --> Anketi cevaplarken denek kendisine en uyan cevabı seçer.

You can select any choice. It's up to you. --> Herhangi bir seçeneği seçebilirsin. Sana bağlı

We can select anything according to some criterion. --> Herhangi bir şeyi bazı kriterlere göre seçeriz.

The exhibition place is not broad to put all the paintings of the painter. So, the painter have to select his some paintings to exhibit. --> Sergi salonu ressamın tün resimlerini yerleştirmek için geniş değil. Böylece ressam, sergilemek için bazı resimlerini seçmek zorunda.

For an experiment some samples are selected. We call this process as selection of samples. --> Bir deney için bazı örnekler seçilir. Bu işleme örnek seçimi deriz (örnek seçimi diye adlandırırız).
Selection of staff is the hardest part of firm establishment. --> Personel seçimi, firma kurmanın en zor bölümüdür.

I will give a speech. Therefore I must select a topic. --> Bir konuşma yapacağım. Bu nedenle bir konu seçmem gerekiyor.

You have to select any wine in restaurant and order it the waiter. --> Lokantada bir şarap ısmarlamalısın ve onu garsona sipariş vermelisin.

While we speak we select the suitable words in order to express our ideas. --> Konuşurken, fikirlerimizi ifade etmek için uygun sözcükleri seçeriz.

There are six candidates for the presidency. Just one of them will be selected. --> Başkanlık için altı aday var. Yalnızca biri seçilecek.

According to the principle of natural selection, the weak eliminates. --> Doğal seçme prensibine göre zayıf bertaraf olur.

The boss will select just two of applicants. --> Patron başvuranlardan yalnızca ikisini seçecek.

There are too many radio stations in Turkey. You can select anyone of them. --> Türkiye'de çok fazla radyo istasyonu var. Sen onlardan herhangi bir tanesini seçebilirsin.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Gerçek Anlam Cümleleri


İspanyolca Çeviri Cümleleri


By Cümleleri


Ünsüz Benzeşmesi Cümleleri


Present Tense Cümleleri


6 Sınıf Cümleleri


Karışık Düzeltme Cümleleri


Has To Cümleleri


So That Cümleleri


Veda Cümleleri


In Case Cümleleri


Be Going To Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.